Slovíčka


途中 tochuu cestou, po cestějlpt4
中
v, ve, uvnitř, střed, průměr, centrum
Čtení: chuu, naka, uchi, ata.ru, at...
Hlavní radikál: 丨 (2) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
途
cesta, trasa
Čtení: to, michi
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
学校へ行く途中に家に寄ってね。 gakkou he iku tochuu ni uchi ni yotte ne. Cestou do školy se zastav (na návštěvu).mix