Slovíčka


しばらく shibaraku po určitou dobujlpt4, toki

» Další příklady
しばらくここに車を止めさせていただけませんか。 shibaraku koko ni kuruma wo tomesasete itadakemasenka. Nechal byste mě tu na chvíli zaparkovat auto?mix