Slovíčka


決して kesshite v žádném případě, to vůbec nejlpt3, jlpt4
決
rozhodnout, upevnit, shodnout se na, stanovit
Čtení: ketsu, ki.meru, -gi.me, ki.m...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka