Slovíčka


恩愛 on'ai; onnai laskavost a náklonnostmix
愛
láska, zalíbení, obliba
Čtení: ai, ito.shii, a, ashi, e, ka...
Hlavní radikál: 心 (61) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka