Slovíčka


Padá sneh s dažďom.
雨
rain
Čítanie: ウ, あめ, あま-, -さめ
Hlavný radikál: 雨 (173) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
降
descend, precipitate, fall, surrender
Čítanie: コウ, ゴ, お.りる, お.ろす, ふ.る, ふ.り,...
Hlavný radikál: 阜 (170) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
混
mix, blend, confuse
Čítanie: コン, ま.じる, -ま.じり, ま.ざる, ま.ぜる,...
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
雪
snow
Čítanie: セツ, ゆき, せっ, ぶき
Hlavný radikál: 雨 (173) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)