Slovíčka


nao (uk) furthermore, still, yet, more, still more, in addition, greater, furthermix
尚
úcta, mimoto, stále, ještě
Čtení: shou, nao, taka, takashi, na...
Hlavní radikál: 小 (42) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
尚更 naosara all the more, still lessmix
尚早 shousou předčasnostmix