Slovíčka


tei cnosť, vernosťmix
貞
upright, chastity, constancy, righteousness
Čítanie: tei, sada, saza, tadashi, ry...
Hlavný radikál: 貝 (154) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

» Ďalšie príklady
貞操 teisou čistota (mravní, pohlavní), cudnostmix
童貞 doutei panicai, baka