Slovíčka


shou; masu (1)measuring container, measure, (2)box (seating at a theatre, etc.), (3)square on a grid, cell of a grid mix
升
měřící box, 1,8 litra
Čtení: shou, masu, noboru
Hlavní radikál: 十 (24) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
升目 masume (1)measure, (2)square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper), (3)box (e.g. on a form) mix