Slovíčka


部活 bukatsu klubové aktivity, krúžková činnosťmix
活
lively, resuscitation, being helped, living
Čítanie: katsu, i.kiru, i.kasu, i.ker...
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
部
section, bureau, dept, class, copy, part, portion,...
Čítanie: bu, -be, tori, fu, pe, ma
Hlavný radikál: 邑 (163) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)