Slovíčka


i; imashi; unu; shi; sha (1)(arch) that, (2)you, (3)oneself, themself; (arch) (vulg) you mix
汝
ty
Čtení: jo, nanji, nare
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
汝の敵を愛せよ nanjinotekiwoaiseyo (as commanded by Jesus) love your enemiesmix
汝の隣人を愛せよ nanjinorinjinwoaiseyo (as commanded by Jesus) love your neighbour (neighbor)mix
汝自らを知れ nanjimizukarawoshire (arch) Know thyselfmix