Slovíčka


否定 hitei negace, odmítnutí, neuznánísuru
否
negovat, ne, odmítnout, popřít
Čtení: hi, ina, iya
Hlavní radikál: 口 (30) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
定
určit, upevnit, ustanovit, rozhodnout
Čtení: tei, jou, sada.meru, sada.ma...
Hlavní radikál: 宀 (40) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
否定的 hiteiteki negativnímix
否定形 hiteikei záporný tvarmix