Slovíčka


真婿 manko vagínabaka
真
pravda, realita, Buddhisticka sekta
Čtení: shin, ma, ma-, makoto, sana,...
Hlavní radikál: 目 (109) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
婿
ženich, zeť
Čtení: sei, muko
Hlavní radikál: 女 (38) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka