Slovíčka


帯域幅 taiikihaba šířka pásmadenki
帯
sash, belt, obi, zone, region
Čítanie: tai, o.biru, obi, tate
Hlavný radikál: 巾 (50) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
幅
hanging scroll, width
Čítanie: fuku, haba
Hlavný radikál: 巾 (50) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)