Slovíčka


と金 tokin Povýšený pěšákShogi
金
zlato
Čítanie: kin, kon, gon, kane, kana-, ...
Hlavný radikál: 金 (167) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)