Slovíčka


飛車 hisha VěžShogi
車
auto, vůz
Čtení: sha, kuruma, kura, kuroma
Hlavní radikál: 車 (159) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
飛
letět, rozprchnout se
Čtení: hi, to.bu, to.basu, -to.basu...
Hlavní radikál: 飛 (183) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka