Slovíčka


うん un jo, no jojlpt4

» Další příklady
うんち unchi hovínko, exkrement (dětská řeč)suru
うんこ unko hovínko, exkrement (hovorově)suru