Slovíčka


残り nokori zbytekmix
残
zbytek, zůstatek
Čtení: zan, san, noko.ru, noko.su, ...
Hlavní radikál: 歹 (78) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
残り物 nokorimono zbytky (jídla)mix