Slovíčka


拡散 kakusan difuze, rozptylsuru
拡
rozšířit, prodloužit, rozvést, zvětšit
Čtení: kaku, kou, hiro.garu, hiro.g...
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka
散
rozprášit, rozptýlit, utratit, promarnit, rozházet
Čtení: san, chi.ru, chi.rasu, -chi....
Hlavní radikál: 支 (66) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka