Slovíčka


秘仏 hibutsu buddhistický obraz, který není veřejně vystavenýmix
仏
Buddha, mrtvý, Francie
Čtení: butsu, futsu, hotoke
Hlavní radikál: 人 (9) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
秘
tajemství, skrýt
Čtení: hi, hi.meru, hiso.ka, kaku.s...
Hlavní radikál: 禾 (115) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka