Slovíčka


赤ちゃん akachan mimino, kojenechito, jlpt4
赤
červený
Čtení: seki, shaku, aka, aka-, aka....
Hlavní radikál: 赤 (155) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
赤ちゃんはベッドの上で、手を握ったり開いたりしている。 akachan ha beddo no ue de,te wo nigittari hiraitari shiteiru. Mimino bylo na posteli a svíralo a otevítalo dlaně.mix
下の部屋に赤ちゃんがいます。 shita no heya ni akachan gaimasu. V pokoji o patro níž mají novozeně.heya