Slovíčka


渡る wataru jít napříč, přejítjlpt5
渡
průjezd, brod, převoz, přejít, dovoz, dodávat, prů...
Čtení: to, wata.ru, -wata.ru, wata....
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
橋を渡ると、銀行は右にあります。 hashi wo wataru to,ginkou ha migi ni arimasu. Když přejdete most, banka bude napravo.mix
危ない橋を渡る abunaihashiwowataru Pohybovat se tenkém ledě. (doslova: přecházet nebezpečný most)godan, verb