Slovíčka


総帥 sousui velitel, vůdcemix
帥
velitel, vedoucí jednotky, hejtman
Čtení: sui
Hlavní radikál: 巾 (50) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
総
obecný, celý, vše, plný, celkový
Čtení: sou, su.bete, sube.te, fusa,...
Hlavní radikál: 糸 (120) Tahy: 14 obrázek | animace | tabulka