Slovíčka


鬼才 kisai obrovský talent (až nelidský)mix
鬼
ghost, devil
Čítanie: ki, oni, oni-
Hlavný radikál: 鬼 (194) Ťahy: 10 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)