Slovíčka


新婦 shinpu nevěstamix
婦
lady, woman, wife, bride
Čítanie: fu, ne
Hlavný radikál: 女 (38) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
新
new
Čítanie: shin, atara.shii, ara.ta, ar...
Hlavný radikál: 斤 (69) Ťahy: 13 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)