Slovíčka


毎月 maigetsu každý měsíc, měsíčnějlpt5, toki
月
měsíc (čas. interval), měsíc (na obloze)
Čtení: getsu, gatsu, tsuki, oto, ga...
Hlavní radikál: 月 (74) Tahy: 4 obrázek | animace | tabulka
毎
každý
Čtení: mai, goto, -goto.ni, tsune
Hlavní radikál: 毋 (80) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka

» Další příklady
毎月 maitsuki každý měsíc, měsíčnětoki