Slovíčka


~枚 ~mai list, numerativ pro tenké, ploché předmětycounter, jlpt5
枚
počet listů/tenkých předmětů, roubík
Čtení: mai, bai, hira
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 8 obrázek | animace | tabulka