Slovíčka


持ち味 mochiaji vlastní chuť, neodmyslitelná chuťmix
味
flavor, taste
Čítanie: mi, aji, aji.wau
Hlavný radikál: 口 (30) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
持
hold, have
Čítanie: ji, mo.tsu, -mo.chi, mo.teru...
Hlavný radikál: 手 (64) Ťahy: 9 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)