Slovíčka


茶筌 chasen metla na míchání japonského čajemix
茶
čaj
Čtení: cha, sa, chiya
Hlavní radikál: 艸 (140) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
筌
fish trap, weir
Čtení: sen, uke, ue
Hlavní radikál: 竹 (118) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka