Slovíčka


気圧 kiatsu atmosférický tlakmix
圧
tlačit, strkat, přemoci, utlačovat, ovládat
Čtení: atsu, en, ou, o.su, he.su, o...
Hlavní radikál: 土 (32) Tahy: 5 obrázek | animace | tabulka
気
duch, mysl
Čtení: ki, ke, iki
Hlavní radikál: 气 (84) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka