Slovíčka


温厚な onkouna laskavýmix
温
warm
Čítanie: on, atata.ka, atata.kai, ata...
Hlavný radikál: 水 (85) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)