Slovíčka


流刑 rukei exil, vyhnanstvísuru
刑
trestat, trest, rozsudek, potrestání
Čtení: kei, osaka, gyou
Hlavní radikál: 刀 (18) Tahy: 6 obrázek | animace | tabulka
流
proud, výpusť, tok, pozbýt
Čtení: ryuu, ru, naga.reru, naga.re...
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka