Slovíčka


選挙権 senkyoken volební právoseiji
挙
získat, plán, projekt, chování, akce
Čtení: kyo, a.geru, a.garu, kozo.ru...
Hlavní radikál: 手 (64) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
権
autorita, moc, práva
Čtení: ken, gon, omori, kari, haka....
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka
選
zvolit, vybrat, vybírat si, upřednostňovat
Čtení: sen, era.bu
Hlavní radikál: 辵 (162) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka