Slovíčka


船員 sen'in námořníkshigoto
船
ship, boat
Čítanie: sen, fune, funa-, fu
Hlavný radikál: 舟 (137) Ťahy: 11 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)