Slovíčka


白雲 shirakumo bílý mraktenki
白
white
Čítanie: haku, byaku, shiro, shira-, ...
Hlavný radikál: 白 (106) Ťahy: 5 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
雲
cloud
Čítanie: un, kumo, -gumo, ki, zumo, n...
Hlavný radikál: 雨 (173) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)