Slovíčka


村役場 murayakuba úřad vesniceseiji
村
vesnice, město
Čtení: son, mura, e, muta, ra
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
役
povinnost, oddanost, válka, válečná výprava, povol...
Čtení: yaku, eki, chaku
Hlavní radikál: 彳 (60) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
場
pozice, místo
Čtení: jou, chou, ba
Hlavní radikál: 土 (32) Tahy: 12 obrázek | animace | tabulka