Slovíčka


防災 bousai prevence katastroftenki
災
disaster, calamity, woe, curse, evil
Čítanie: sai, wazawa.i
Hlavný radikál: 火 (86) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
防
ward off, defend, protect, resist
Čítanie: bou, fuse.gu, ata, u, hou
Hlavný radikál: 阜 (170) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)