Slovíčka


勝利 shouri vítězstvísuru
利
profit, advantage, benefit
Čítanie: ri, ki.ku, kaga, to, toshi, ...
Hlavný radikál: 刀 (18) Ťahy: 7 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
勝
victory, win, prevail, excel
Čítanie: shou, ka.tsu, -ga.chi, masa....
Hlavný radikál: 力 (19) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)