Slovíčka


勝者 shousha vítězmix
者
someone, person
Čítanie: sha, mono
Hlavný radikál: 老 (125) Ťahy: 8 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
勝
victory, win, prevail, excel
Čítanie: shou, ka.tsu, -ga.chi, masa....
Hlavný radikál: 力 (19) Ťahy: 12 obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)