Slovíčka


努力家 doryokuka tvrdě pracující, snaživecmix
力
moc, síla, námaha, vytrvat, vynaložit úsilí
Čtení: ryoku, riki, rii, chikara, j...
Hlavní radikál: 力 (19) Tahy: 2 obrázek | animace | tabulka
努
dřina, píle, co jen to jde
Čtení: do, tsuto.meru
Hlavní radikál: 力 (19) Tahy: 7 obrázek | animace | tabulka
家
dům, domov
Čtení: ka, ke, ie, ya, uchi, ari, e...
Hlavní radikál: 宀 (40) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka