Slovíčka


横浜 yokohama Jokohamamix
浜
mořské pobřeží, pláž, mořský břeh
Čtení: hin, hama
Hlavní radikál: 水 (85) Tahy: 10 obrázek | animace | tabulka
横
vedle, boční, horizontální, šířka
Čtení: ou, yoko
Hlavní radikál: 木 (75) Tahy: 15 obrázek | animace | tabulka