Slovíčka


狭義 kyougi užší smyslmix
狭
úzký, omezený, smršťovat se, těsný
Čtení: kyou, kou, sema.i, seba.meru...
Hlavní radikál: 犬 (94) Tahy: 9 obrázek | animace | tabulka
義
spravedlnost, morálka, čest, věrnost, význam
Čtení: gi, tadashi, chika, nori, yo...
Hlavní radikál: 羊 (123) Tahy: 13 obrázek | animace | tabulka