petrjavor

Dátum a čas registrácie: 2014-02-03 18:22:48
Počet naučených znakov: 676
Naučené znaky: graf | zoznam | bez slovíčok | podrobne
Naučené znaky 2016/9: zoznam | bez slovíčok | podrobne
Test zo znakov: test kandži | test významu | Výsledky
Test zo slovíčok: čítanie | písanie | význam

Naučené znaky 2016/9

Ťahy: 6

団
group, association
Hlavný radikál: 囗 (31) Radikály: Džójó: 5
Čítanie: dan, ton, katamari, maru.i
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

Ťahy: 7

告
revelation, tell, inform, announce
Hlavný radikál: 口 (30) Radikály: Džójó: 4
Čítanie: koku, tsu.geru, i
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

Ťahy: 8

届
deliver, reach, arrive, report, notify, forward
Hlavný radikál: 尸 (44) Radikály: Džójó: 6
Čítanie: kai, todo.keru, -todo.ke, todo.ku
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

Ťahy: 9

段
grade, steps, stairs
Hlavný radikál: 殳 (79) Radikály: Džójó: 6
Čítanie: dan, tan
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)

Ťahy: 10

宮
Shinto shrine, constellations, palace, princess
Hlavný radikál: 宀 (40) Radikály: Džójó: 3
Čítanie: kyuu, guu, ku, kuu, miya, gu, mi
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)
針
needle, pin, staple, stinger
Hlavný radikál: 金 (167) Radikály: Džójó: 6
Čítanie: shin, hari, ha
Poradie ťahov: obrázok (png) | animácie (svg) | tabuľka (svg)