Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži しのび tajnost, šinobi, nindža,
kandži じゅう pistole
kandži つわもの bojovník, voják
kandži おなじ; おなじく; くりかえし; どうのじてん; のま „opakovátko“
kandži じゅうけん bajonet
kandži たたかう bojovat, zápasit
kandži とうけん meč (obecně)
kandži いくさ válka, zápas
kandži šíp
kandži たたかい boj
kandži ゆみなり ohyb, oblouk
kandži ひく hrát (piano, kytara)
kandži うつ střílet; útočit; zničit, porazit
kandži ぐんたい armáda, vojáci
kandži はじける vyrazit ven, vyhrknout, vyrazit ven
kandži つつ puška, mušketa
kandži こうげき útok, ofenzíva, úder
kandži かたな meč
kandži アメリカぐん Americká armáda
kandži うつ zaútočiť, rozdrviť, sťať
kandži ゆみ luk
kandži ころす zabít
kandži うつ střílet; útočit; zničit, porazit
kandži しょうぐん generál, šógun
kandži ゆみや luk a šíp