Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
赤み akami červenostmix
女っぽい onnappoi ženský, zženštilýadj
及ぼす oyobosu vyvíjet, způsobitgodan, verb, vtrans
さ来月 saraigetsu přespříští měsícjlpt4, toki
女々しい memeshii zženštilý, změkčilýmix
行く yuku jít, jetgodan, jlpt5, leda1, verb, vintrans
春夏秋冬 shunkashuutou jaro, léto, podzim, zima, čtyři roční období, celý rokleda1, tenki
二日 futsuka druhého, dva dnyjlpt5, toki
赤ワイン akawain červené vínoryouri
赤えい akaei trnuchadoubutsu