Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
町中 machinaka centrální část městaleda1
細る hosoru zeštíhletgodan, leda1, verb, vintrans
同時 douji současně, ve stejnou dobujlpt3, leda1, toki
元日 ganjitsu; gannichi Nový rok (den)mix
ichi jednajlpt5
不運 fuun smůlamix
以外 igai kromějlpt4
足りる tariru stačit, být dostichidan, jlpt3, verb, vintrans
空ける akeru vyprázdnit (láhev)ichidan, jlpt3, leda1, verb, vtrans
回数 kaisuu počet opakování, frekvence, početmix
温度を下げる。 ondo wo sageru. Snížit teplotu.mix
入国 nyuukoku vstup do zeměryokou
工員 kouin tovární dělníkshigoto
文学作品 bungakusakuhin literární dílomix
大和時代 yamatojidai Období Jamato (250 – 710mix
決定 kettei rozhodnutímix
文明 bunmei civilizacemix
yaku přibližně, asimix
山本 yamamoto Jamamotonamae
hi den, sluncejlpt4, toki
鳥取県 tottoriken prefektura Tottorinamae
簡単な kantanna jednoduchýadj
火曜日 kayoubi úterýjlpt5, toki
工業国 kougyoukoku průmyslové zeměmix
引く hiku tahat, táhnout, odečíst, hrát (na strunné nástroje)godan, jlpt3, jlpt5, verb, vintrans, vtrans
午前中 gozenchuu po ránutoki
kyaku  host, zákazníkjlpt4
中年 chuunen středního věkumix
交える majieru míchat, vyměňovat siichidan, verb, vtrans
umi moře, plážjlpt5, leda1, shizen