Slovíčka složená pouze z naučených znaků

kandži kana překlad náhodnýchObnovit
手のひら tenohira dlaňhito
記入 kinyuu vyplnitsuru
住人 juunin obyvatelleda1
学年 gakunen ročník, školní rokgakkou, leda1
一皿 hitosara jeden talířleda1
話し合う hanashiau diskutovatgodan, leda1, verb, vtrans
温まる atatamaru zahřát se, zteplat, ohřát segodan, jlpt3, verb, vintrans
gin stříbrokagaku
電話に出る denwanideru zvednout telefonichidan, verb
海外 kaigai zámoří, cizinaleda1, ryokou
切る kiru řezat, sekat, přerušit, stříhat, krájetgodan, jlpt5, leda1, verb, vtrans
大刀 daitou dlouhý mečsensou
平野 heiya rovina, nížina, planinaleda1
どの人 dono hito který člověkmix
ワゴン車 wagonsha dodávka, menší náklaďákmix