slovíčka (word)

Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
kandži たのむ žádat, požádat
kandži さまざま různý, rozličný
kandži いただく (skromně) přijímat, dostat
kandži ほろぶ být zničen
kandži りし úrok
kandži かんぼつ sedání, sednutí (půdy)
kandži へんさい odplatit, splatit
kandži べつべつに zvlášť, odděleně, individuálně
kandži ろっかっけい šestiúhelník
kandži もくたん dřevěné uhlí
kandži きぜん statečnost
kandži なきむし ubrečenec, ufňukanec
kandži ハヤブサ sokol
kandži しきしゃ well-informed person, thinking person, intelligent person
kandži こどく samota
kandži しょゆう vlastnit
kandži びょうしゃ vylíčení, popis
kandži ねっちゅう nadšení, horlivost, zápal
kandži きつえんしゃ kuřák
kandži きんたま koule (slang)
kandži きざし znamení, příznak, symptom
kandži がいりょく externí síla
kandži カンガルー klokan
kandži だいこん bílá ředkev
kandži かんすう funkce