jídlo, kuchyně (ryouri)

Počet slovíček: 368
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
一昨日友達と飲んだビールはおいしかったです。 ototoi tomodachi to nonda bi-ru ha oishikatta desu. překlad
日本には「どん」で終わる料理が沢山あります。 nihon ni ha 「 don」 de owaru ryouri ga takusan arimasu. překlad
僕は母にチーズを食べさせられました。 boku ha haha ni chi-zu wo tabesaseraremashita. překlad
食品 shokuhin překlad
中華料理 chuukaryouri překlad