hudba a hudební nástroje (ongaku)

Počet slovíček: 71
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
音響 おんきょう akustikaongaku
詠唱 えいしょう árieongaku, suru
尺八 しゃくはち bambusová flétnaongaku
音色 ねいろ barva tónuleda1, ongaku
太鼓 たいこ bubenongaku
全音符 ぜんおんぷ celá notaongaku
四分音符 しぶおんぷ čtvrťová notaongaku
童歌 わらべうた dětská píseňongaku
指揮者 しきしゃ dirigentongaku, shigoto
合い方 あいかた doprovod (hudební)ongaku
電子音楽 でんしおんがく elektronická hudbaongaku
演歌 えんか enka, mix tradiční jap. hudby a popuongaku
映画音楽 えいがおんがく filmová hudbaongaku
和声 わせい harmonie, akord, souzvukongaku
笛吹き ふえふき hráč na flétněongaku
弾く ひく hrát (piano, kytara)godan, jlpt5, ongaku, verb
音楽 おんがく hudbajlpt5, leda1, ongaku
音楽と楽器 おんがく と がっき hudba a hudební nástrojeongaku
音楽的 おんがくてき hudebníadj, ongaku
楽器 がっき hudební nástrojongaku
音楽ホール おんがくホール hudební sál, koncertní síňjlpt3, ongaku
演芸館 えんげいかん hudební síňongaku
演奏 えんそう hudební vystoupeníjlpt3, ongaku
音楽家 おんがくか hudebníkongaku, shigoto
口笛 くちぶえ hvízdnutíongaku
輪唱曲 りんしょう きょく kánonongaku
クラシック音楽 クラシックおんがく klasická hudbaongaku
協奏曲 きょうそうきょく koncertongaku
白鳥の湖 はくちょうのみずうみ Labutí jezero (balet)namae, ongaku
音楽映画 おんがくえいが muzikál (film)ongaku
音符 おんぷ notaongaku
愛器 あいき oblíbený hudební nástrojongaku
歌劇 かげき operaongaku
管弦楽団 かんげんがくだん orchestrongaku
休符 きゅうふ pomlkaongaku
聴衆 ちょうしゅう posluchači, publikumongaku
演出家 えんしゅつか producent, režisérongaku
前奏曲 ぜんそうきょく předehra, preludiumongaku
二分音符 にぶおんぷ půlová notaongaku
半音 はんおん půltónongaku
狂詩曲 きょうしきょく rapsódieongaku
ロック rock, zámekjlpt3, ongaku
合唱 がっしょう sbor (pěvecký)leda1, ongaku
きょく skladbaongaku
古曲 こきょく stará hudbaongaku
交響曲 こうきょうきょく symfonieongaku
三味線 しゃみせん šamisen (trojstrunná japonská kytara)ongaku
舞踏曲 ぶとうきょく taneční hudbaongaku
歌詞 かし text písněongaku
一曲 いっきょく tónongaku
大ヒット だいヒット velký hitongaku
軍楽 ぐんがく vojenská hudbaongaku, sensou
歌手 かしゅ zpěvákongaku, shigoto
演歌歌手 えんかかしゅ zpěvák enkaongaku
おと zvukjlpt4, leda1, ongaku
嬰音 えいおん zvýšený o půltónongaku