různá slovíčka (mix)

Počet slovíček: 3642
Test ze slovíček: čtení | psaní | význam
kandži kana překlad náhodnýchObnovit
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36
大仰 おおぎょう přehnanýmix
馬鹿丁寧 ばかていねい přehnaný zdvořilýmix
横断歩道 おうだんほどう přechod pro chodcemix
過渡期 かとき přechodné obdobímix
再インストール さい インストール přeinstalovatmix
転勤する てんきん する přejít na jinou pracovní pozicimix
支障 ししょう překážkamix
やく překlad, jazyková verze (např, česká verze)mix
超越 ちょうえつ překonat, předčitmix
重なり かさなり překrývání, vršení, rovnání na hromadumix
上映 じょうえい přemítat (film)mix
計画通り けいかくどおり přesně podle keikaku (plánu)mix
同様 どうよう přesně stejnýmix
余計 よけい přespříliš, zbytečnostmix
翌々日 よくよくじつ přespříští denmix
優位 ゆうい převaha, dominance, nadřazenostmix
漢字変換 かんじへんかん převést hiraganu na znaky (PC)mix
渡し場 わたしば převozmix
代替わり だいがわり převzítmix
再試験 さいしけん přezkoušenímix
少女小説 しょうじょしょうせつ příběh pro mladé dívkymix
やく přibližně, asimix
親族 しんぞく příbuzní, příbuzenstvomix
かつら příčesek, parukamix
因果 いんが příčina a následekmix
所為 せい příčina, důvodmix
加える くわえる přidat, připojit, rozšířitmix
脇机 わきづくえ přídavný stolekmix
受け手 うけて příjemcemix
酔い心地 よいごこち příjemně opilý, příjemně opojenýmix
快適 かいてき příjemný, potěšující, sympatický, pohodlnýmix
来日 らいにち příjezd do Japonska, vstup do Japonskamix
応接間 おうせつま přijímací místnostmix
就職試験 しゅうしょく しけん přijímací pohovormix
れい příkladmix
例文 れいぶん příkladová větamix
ほり příkop, zákopmix
契機 けいき příležitostmix
過多 かた příliš hodněmix
過度の かど の přílišnýmix
満潮 まんちょう přílivmix
添付ファイル てんぷファイル příloha (mailu)mix
付録 ふろく příloha (novin, časopisu)mix
直線 ちょくせん přímá čáramix
適度 てきど přiměřenýmix
直に じかに přímo, okamžitěmix
直接的 ちょくせつてき přímý, bezprostřednímix
端的 たんてき přímý, prostýmix
けん případ, záležitostmix
た形 たけい přípona "-ta"mix
天然 てんねん přírodnímix
風物 ふうぶつ přírodní objekt, scenériemix
風土 ふうど přírodní podmínky, vzhled krajiny, klimamix
案内書 あんないしょ příručkamix
添加物 てんかぶつ přísada, příměsmix
吸盤 きゅうばん přísavkamix
ことわざ přísloví, rčenímix
厳密 げんみつ přísnýmix
港町 みなとまち přístavní městomix
支流 しりゅう přítok (řeky)mix
天覧 てんらん přítomnost císařemix
現在 げんざい přítomnost, současnostmix
恩恵 おんけい přízeň, požehnání, darmix
良好 りょうこう příznivýmix
音調 おんちょう přízvukmix
文机 ふづくえ psací stůl jap. stylumix
招待状 しょうたいじょう psaná pozvánkamix
精神分析 せいしんぶんせき psychoanalýzamix
巣箱 すばこ ptačí budkamix
掲載 けいさい publikacemix
銀行融資 ぎんこうゆうし půčka od bankymix
屋根裏部屋 やねうらべや půdní byt, podkrovímix
午前零時 ごぜんれいじ půlnoc (0:00)mix
魅力 みりょく půvab, kouzlo, okouzlenímix
起源 きげん původ, počátekmix
出身 しゅっしん původ, příslušnostleda1, mix
みなもと původ, zdrojmix
元祖 がんそ původnímix
原状 げんじょう původní stavmix
原意 げんい původní význammix
誇り ほこり pýcha, hrdostmix
パウチ pytlík, taštička, kapsamix
合理的 ごうりてき racionálnímix
役場 やくば radnicemix
役所 やくしょ radnicemix
市庁舎 しちょうしゃ radnice města (budova)mix
喜色 きしょく radostný výrazmix
ひつぎ rakevmix
わく rámmix
打撃 だげき rána, údermix
援交 えんこう rande za odměnu (peníze, výhody), prostituce školačekmix
あさひ ranní sluncemix
明け暮れ あけくれ ráno a večer, celou dobumix
不動産屋 ふどうさんや realitní kancelářmix
不景気 ふけいき recese (ekonomická), těžké časymix
参考文献 さんこうぶんけん reference, odkazymix
係員 かかりいん referentmix
Stránka: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36